Idrottsläger

Vasa stads Idrottsservice ordnar idrottsläger under skolelevernas lovperioder på sommar-, höst och sportlovet.