Ungdomsläger och utflykter

Vasa stads Ungdomsservice ordnar läger för 7-15 åringar.