Ersättning för datorladdare, Vasa gymnasium

20,00